Flere utstillinger

Det blir heretter to kollektivutstillinger i regi av ABK. Etter at det ble klart at organisasjonen ikke har noe ansvar for gjennomføringen av Høstutstillingen, har det frigjort tid og krefter til å øke antallet i egen regi.


«Forventningen» av Preben Colstrup.

Det er blitt en tradisjon å arrangere Vårslepp i Kunstfabrikken i Heggedal, det vil også skje i år, nærmere bestemt 26.-29. april. Siden i fjor har medlemstallet økt med 14 medlemmer derav ti fra Røyken og Hurum. Dermed er ABK formelt i gang med kommunesammenslåingen.

Styreleder Preben Colstrup sier at det gjøres mye arbeid for å bevege kunstinteresserte til Heggedal og viser til en utstillingshall med nær tilknytning til en jernbanestasjon og en stor parkeringsplass.

Ikke bestemt
Den andre utstillingen i 2018 er ennå ikke bestemt, men vi regner med å ha en utstilling i oktober for alle medlemmene som ønsker å delta.

Utover dette deltar mange av medlemmene på Kunst Rett vest, som i 2018 foregår i Drammen og hos den enkelte kunstners atelier. Det blir noen juryerte utstillinger etterhvert og mange utover kommunens grenser der enkelte eller flere ABK-medlemmer deltar sammen.