Røyken og Hurum i nytt styre

Både Røyken og Hurum er representert i det nye styret, det innebærer at kommunesammenslåingen er i full gang i kunstnermiljøet. Merethe Duvholt fra Røyken og Kai Eide fra Hurum ble valgt på årsmøtet 12. februar sammen med Tore Guriby som varamedlem.


Det nye styret: (Fra venstre) Kai Eide, Preben Colstrup, MayGunn Riis, Marianne Hadler, Merethe Duvholt og Tore Guriby.

MayGunn Riis, Marianne Hadler og Preben Colstrup var ikke på valg da de ble valgt i 2017 for to år. for Da foreningen har søkt om betydelig økonomisk støtte til ulike prosjekter, har årsmøtet bedt styret om å knytte til seg en revisor som ikke er medlem av foreningen. Det er statsautorisert revisor JArla N. Aarseth som ivaretar denne rollen.

Juryen for inntak av nye medlemmer ble Jean Francois Nicolas, Clazien Bergsmark og Erna Alice Størkson.

Den nye valgkomiteen er: Kirsten Selmer og Kristin Enger

Styret takker kasserer Kjell Hommerstad og varamedlem Rigmor Bové for innsatsen i året som ligger bak.