ABK og Lions går hver sin vei

ABK og Lions club Asker (ALC) har valgt å gå hver sin vei etter over førti års samarbeid om Høstutstillingen «Se Norges kunstnerdal». – Det er det formelle samarbeidet som avsluttes og vi er ikke lengre medarrangør. Men vi er fortsatt gode venner, sier styreleder i ABK, Preben Colstrup.


Styreleder i ABK, Preben Colstrup. (Foto: Bjørn H Stuedal)

Det har i de senere årene blitt mer og mer tydelig at partene har ulike mål. Mens ABK ønsker en kunstutstilling, har det hele tiden vært et økonomisk resultat til fordel for samfunnet der utstillingen har vært ett av flere midler for ALC.
ABKs styre har satt kuratoransvaret som et krav for å fortsette samarbeidet. Det innebærer også valget av eksterne kunstnere og plasseringen av kunsten.

 

Bedre
Det har vært gode forhandlinger i hele høst for å finne en felles plattform uten å lykkes. Det er derfor i respekt for det gode arbeidet ALC gjør, at ABK stiller sitt formelle engasjement til disposisjon. – Jeg tror Høstutstillingen kan bli bedre når ALC får full kontroll over hele arrangementet, sier styrelederen.

President Olav Andenæs sier at det er leit at det formelle samarbeidet er over. – Men jeg ser at vi med tiden har utviklet oss i hver vår retning, og da er jeg glad for at vi fortsatt er venner.

Colstrup legger til at dette vil frigjøre mye av styremedlemmenes tid til beste for medlemmene. Det kan bli flere utstillinger i den nye kommunen i fremtiden. – Slik jeg har forstått ALC, ønsker de fortsatt at noen av våre medlemmer er velkommen til Høstutstillingen. Men de vil heretter utgjøre en mindre andel og det er ALC som tar initiativet, sier Preben Colstrup.