Jan Ueland

Asker kunstfagskole 2005 – 2007
Arbeider med skulptur med basis i gjenbruk og bearbeidet gjenbruk.

Atelier / studio

Dikemark sykehus

Kontakt

Telefon: 909 95 192
E-post: jan.ueland@gmail.com

Jeg lager skulpturer av gjenstander jeg finner, som har vært brukt og kastet, men som hører til vår bakgrunn. Arbeidet mitt handler om å omforme objektene. Jeg gjør dette for å vekke nysgjerrighet og undring rundt tingenes historie.

Kast ordene bort og skriv med Ting. Du vil oppdage at også de bliver Tegn, som kun din Følelse kan skjenke Realitet.
Paul la Cour