Anne Kierulf

Navn: Anne Kierulf
Alder: Født 1937
Bursdag: 13. januar
Utdannelse:
Asker Malerskole 1972-1977
SHKS Bok og illustrasjon 1978-1980
Medlemskap: UKS og NBK fra 1980-2015 og Asker Bildende Kunstnere siden 1978
Instagram @annekierulf

Atelier / studio

Atelier
Greverudveien 2A, 1395 Hvalstad

Kontakt

E-post: a-mariek@online.no
Instagram: @annekierulf

Anne Kierulf. Født i Oslo 1937.
Utdannelse ved Asker Malerskole 1972-1977 og SHKS Bok og illustrasjon 1978-1980.
Jeg var medlem av UKS og NBK fra 1980-2015 og har vært medlem av Asker Bildende Kunstnere siden 1978.
Jeg har illustrert, skrevet og utgitt flere billedbøker. Jeg har også deltatt på kollektivustillinger og separatutstillinger med tegninger og akvareller.
Nå konsentrerer jeg meg om å lage grafikk. Linosnitt er min spesialitet. Jeg blir inspirert av å observere fugle- og dyrelivet på naturtomten omkring det gamle huset der vi bor, og hvor jeg også har mitt atelier.
Jeg legger ut virksomheten min på Instagram med brukernavnet @annekierulf.