Bjørg Astrid Hermo

Navn: Bjørg A. Hermo
Alder: F. 1943
Bursdag: 06. april
Skole: Nydalen Kunstskole
Veiledning under:
Roar Werner Eriksen
Anne Biringvad
m.fl.
Div.kurs v/Asker Kunstfagskole

Atelier / studio

Atelier Fossekallen
Verkensveien 6, Dikemark

Kontakt

E-post: bah643@gmail.com
Nettside: www.bahermo.com

Min fascinasjon ligger i å iaktta naturen med all dens prektige vesen, både fra et naturalistisk eller en abstrahert synsvinkel. Dyr er i øyeblikket favorittmotiv. Mitt kunstneriske uttrykk er maleriet, både olje og akryl på lerret.