Oppføringer av Nina Sæther

Røyken og Hurum i nytt styre

Både Røyken og Hurum er representert i det nye styret, det innebærer at kommunesammenslåingen er i full gang i kunstnermiljøet. Merethe Duvholt fra Røyken og Kai Eide fra Hurum ble valgt på årsmøtet 12. februar sammen med Tore Guriby som varamedlem.

Ny profil og ny hjemmeside

Asker bildende kunstnere har fått ny, tydeligere profil og ny nettside. Siden har blant annet en mer fyldig presentasjon av kunstnerne, og en bedre nyhetsseksjon.

Monotypi og kulltegning

Torsdag den 15. mars arrangere ABK workshop for medlemmer i Kunstfabrikken kl 1500-1900 der monotypi og kulltegninger er teknikkene. Vårt nye medlem fra Hurum, Kai Eide, er ettermiddagens instruktør.