Torill Søbstad

Født i Asker 1956
Asker malerskole 1973 – 74
Kunsthøgskolen i Bergen, grafikk linje, med Diplom 1982
Studiereise i India og Nepal 1978 -79
Mange kurs på Asker kunstfagskole ( maling ,grafikk)
Sommerkurs i Frankrike 2009 – 16

Fellesutstilling:
Grafikkhuset i Bergen og på Voss , Vestlandsutstillingen 1982
Asker Malerklubb i kulturhuset 2017, Høstutstillingen, Lions/Asker 2017

Mange år jobbet hun som grafisk designer for TV. Hun maler forenklede figurative bilder der fargen er viktig. Metallgrafikk jobber hun også med.

Kontakt

Telefon: 66 79 81 05/951 19 204
E-post: torsoeb@online.no

Atelier / studio

Kulturhagen
Søndre Borgen 18
1388 Borgen