Randi Bjerkås Lyngra

Randi er født i 1943, og bor i Hyggen i Røyken,
der hun også har vevstue.
Hun har utdannelse i tegning, maling og billedvev

Atelier / studio

Hyggen i Røyken

Kontakt

Tel: 415 03 982
E-post:ranblyng@online.no
Nettside:www.rblyngra.no

«For meg ligner billedvev musikk. I veven dikter jeg uten lyd,
med farger, rytmer og klanger hentet fra naturen rundt meg.
Å beskrive med ord hva bildene skal uttrykke, synes jeg er vanskelig.
Men arbeidene mine har gjerne en tittel som  illustrerer hva
som har vært inspirasjonen bak hvert enkelt teppe.»