Pippip Ferner

Kontakt

Telefon: + 47 91191664
E-post: pippipferner@me.com
Nettside: www.pippip.no

Atelier / studio

Hagakollen 10A
1387 Asker

Post:

Vestrevei 81b · 1397 Nesøya

Ferners arbeider refererer til kompleksiteten i det marine mangfoldet og deres overlevelsessjanser i et forurenset hav full av plast.

Hun drukner snart i plast... hun trenger hjelp!