Henning Vik

Henning Vik er en billedkunstner bosatt i Slemmestad, med atelier i ”Gamleskolen”. I 2004 ble han innlemmet i Norske Grafikere og Norske Billedkunstnere.

Han arbeider hovedsakelig med grafiske trykk i teknikkene kobberetsninger og tresnitt. Arbeidene blir ofte utført som monotypier, uten opplag. Det vil si det ferdige trykket blir til ved å blande oljefarger rett på trykkplaten, og med avtrykk på trykkpapiret ofte i flere lag. Metoden umuliggjør to helt identiske avtrykk av samme bilde.  Han lager ofte et lite knippe antall varianter rundt temaet, og nummererer trykkene som ”Variasjon I”, ”Variasjon II”, osv.

Kontakt

Telefon: 934 48 082
E-post: henning.vik@hotmail.com

Atelier / studio

Skolebakken 2
3470 Slemmestad

De fleste bildene er et resultat av flere kobberplater lagt i forskjellige kombinasjoner. Bildet blir til ved å trykke i flere sekvenser. Her er også bevisst bruk av såkalt ”dobbeleksponering” benyttet.

I bildene kombinerer han uttrykksformer og motivkontraster for å tilstrebe en balansert helhet. Uvante sammenstillinger av menneskeskapte og naturskapte elementer går ofte igjen.