Ellen M. Stien

Atelier / studio

Verkensveien 6
Dikemark

Kontakt

Telefon: 957 44 621
E-post: emstien@online.no

Naturen med sitt lys og stemninger er den største inspirasjonskilde. I akvarell er sauen ofte tema, inspirert fra 25 års fartstid i Lofoten.