Søk om medlemskap

SØKNAD OM MEDLEMSKAP I ASKER BILDENDE KUNSTNERE, ABK

Kriteriene for medlemskap i ABK, er:

 1. at du har tilhørighet til Asker, enten ved at du bor i kommunen eller at du har atelier her
 2. at din søknad og din kunstneriske aktivitet blir godkjent av vårt styre og vår kunstfaglige jury
  Kriteriene for opptak har som formål å sikre at organisasjonens medlemmer er profesjonelle, 
yrkesaktive billedkunstnere.
  Medlemskap i NBK, eller en av de andre grunnorganisasjonene som feks Tegnerforbundet, BOA e.l.,  eller fullført fagutdanning med master innen billedkunst/ samtidskunst/ kunst 
gir direkte medlemskap.
  Tilsvarende grad fra utlandet kvalifiserer også til direkte medlemskap. Det samme 
gjelder diplom i billedkunst og enkelte hovedfag fra perioden før kvalitetsreformen.
  Om ikke formell utdannelse på masternivå foreligger, kan tilsvarende nivå dokumenters på andre 
måter. Som f.eks kombinasjoner av praksis og utdannelse som etter samlet vurdering kan sies å tilsvare et 
profesjonsnivå med kompetanse på høyde med master.
  I vurderingen av kunstnerisk aktivitet 
vektlegges deltakelse på utstillinger og prosjekter med høyt faglig nivå samt utsmykkingsoppdrag, 
innkjøp, stipender og priser.

Søknaden skal innholde:

 • Navn, adresse, telefon, e-post, webadresse (hvis du har)
 • Søkere med mastergrad / diplom fra norsk billedkunstutdanning > CV 
- Kopi av vitnemål
 • Søkere med utdannelse fra utlandet > CV 
- Kopi av vitnemål 
- Dokumentasjon på skolens studieprogram
 • Andre søkere > CV 
- Kopi av evt. vitnemål fra kunstnerisk utdanning. 
- Dokumentasjon på kunstnerisk aktivitet i form av anmeldelser, omtaler, utstillingsavtaler, 
publikasjoner, dokumentasjon av kunstnerisk arbeid, prosjektbeskrivelser og lignende. 
Dokumentasjon på innkjøp, tildelte stipender, priser og/eller utsmykkingsoppdrag. Dokumentasjon av kunstnersisk arbeid legges på minnepinne, eller sendes på mail.
  Max 10 bilder, minimum 5. Merkes med tittel, år, teknikk og størrelse (breddexhøyde)
  Dokumentasjonen må være av god kvalitet. Send ikke originalarbeider!

 

Søknadsfristen er 1. mars (svar om opptaket etter 1. mai) og 1. september (svar om opptaket etter 1. oktober )

Søknaden vil bli vurdert av en kunstfaglig jury bestående av 3 kunstnere i ABK samt én fra BKiB (bildende kunstnere i Bærum).
Juryens vedtak vil ikke bli utdypet eller kan påklages fra søker.

Dersom du ønsker materiell sendt i retur, ber vi deg vedlegge korrekt porto med søknaden.

Søknaden sendes ABK  v/ Pippip Ferner // Vestrevei 81B // 1397 Nesøya
Spørsmål angående søknaden kan stilles til samme person på telefon 91191664  eller mail til: pippipferner@me.com