Det var en gang!

Mange billedkunstnere har bodd og arbeidet i Asker opp gjennom tidene. Er du interessert i å få. vite mer om dette, anbefales Karl Nilsens bok: «Blant kunstnere i det gamle Asker» som ble utgitt i 1979. Her kan du lese om kunstnermiljøet i Asker og «kunstnerdalen» rundt Asker Museum, med bl.a.Gustav Wentzel og Otto Valstad i spissen, og med Hulda og Arne Garborg i deres midte.

Asker Bildende Kunstnere ble derimot etablert i nyere tid.

I 1970- årene hadde Asker en rivende utvikling på så mange felt, hvor også organiseringen av kulturlivet sto sentralt i bildet Asker Kunstforening ble på denne tiden en viktig formidler av kunst og kultur i bygda. På amatørfronten fant vi bl.a. Asker Malerklubb med sine mange aktive utøvere, og med sin kursvirksomhet.

Men sist og ikke minst ble den årlige kunstutstillingen: «Se norges kunstnerdal» arrangert av Lions club på Venskaben, der billedkunstnerne i Asker kunne vise sine arbeider for et stort og interessert publikum.

Det var særlig en billedkunstner, Herman Bendixen i Bondilia, som sto sentralt på den tiden. Han ble på mange måter en samlende skikkelse blant sine kolleger i Asker.
Foruten å være en dyktig maler, deltok han med sitt engasjement i kunstforeningen og ikke minst som lærer i malerklubben. Han var en pedagog og inspirator av de sjeldne. Da malerkursene etterhvert gled over til det som i 1973 ble Asker Malerskole, i dag med navnet Asker Kunstfagskole, så var det bare en ting som manglet: En yrkesforening for billedkunstnerne. Herman Bendixen tok derfor høsten 1974 initiativet til stiftelsen av Asker Bildende Kunstnere.
Det ble sendt invitasjon til alle kunstnerne i Asker som hadde stemmerett til det sentrale Bildende Kunstneres Styre, som det het den gang. I tillegg ble alle som hadde deltatt p Statens Høstutstilling minst en gang invitert.
Interessen var stor, og resultatet ble at 22 av de aktive billedkunstnerne i Asker ble med i foreningen fra starten av.
Stiftelsesmøtet ble holdt i malerskolens lokaler på Sem i januar 1975.

Formålet med foreningen har i alle år vært å samle kunstnerne i en kollegial forening, arrangere utstillinger og sammenkomster, men ikke minst og i størst mulig grad å være et konsultativt rådgivende organ for Asker Kommune og kulturlivet i Asker i billedkunstfaglige spørsmål.

Høstutstillingen «Se norges Kunstnerdal» arrangeres hvert år på Venskaben i samarbeid med Asker Lions club.